Beboerhåndbogen

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen træffes tirsdag i lige uger kl. 18:00 - 19:00, på adressen Degnestavnen 7 (indgang via gården). Træffes ikke ved ferie, på helligdage samt hele juli.

Du kan også kontakte bestyrelsen ved at skrive en mail her

Det er muligt at stille op til bestyrelsen ved generalforsamlingen, der oftest finder sted i september/oktober.

Bestyrelsen består af fem medlemmer, formand, næstformand, kasserer, og to menige medlemmer. Derudover er der 2 suppleanter i bestyrelsen, der kan tiltræde ved fravær af ovennævnte personer.

 

Administrator

Skoleholdergården er en stor forening, og har en administrator tilknyttet. Administrator varetager følgende opgaver:

  • Alt omkring køb og salg
  • Ventelister, både til andel samt udlejning
  • Opkrævning af boligafgift (din husleje)
  • Antenneregnskab
  • Hjælper bestyrelsen og vicevært

 

Ønsker du at kontakte administrator, så kig her. 

 

Nøglebrik

Ved indflytning modtager alle andelshavere 2 nøglebrikker, og de skal omkodes på ejendomskontoret, før brug.

Her kan du også købe en ekstra brik. Husk at medbringe øvrige funktionsdygtige brikker, for at vi kan lave en ny. Prisen er 80 kr. stk.

  

Låse/nøgler

Som ny andelshaver, modtager du nøgler ved overdragelsen, af sælger. Hvis du mangler nøgler, kan de købes på ejendomskontoret. 

Følgende nøgler kan du købe: Opgang, cykelkælder, barnevognsskur, motorcykel og knallertskur. 

 

Vaskerierne

Der er otte vaskerier i ejendommen og hver andelshaver har, som udgangspunkt, adgang til to eller tre. De ligger ved følgende opgange:

Birkedommervej 60

Degnestavnen 3

Degnestavnen 11

Degnestavnen 25

Degnestavnen 33

Præstelængen 8

Præstelængen 20

Præstelængen 32

Du kan læse mere om vaskerierne her.

 

Hund (kæledyr)

Ifølge foreningens vedtægter er det ikke tilladt at have hund. Hvis man imod vedtægterne holder hund, er det grund til eksklusion. Det er tilladt at holde kat. For mere information herom se foreningens husorden her.

 

Vedtægtsændringer

Som andelshaver er det godt at kende foreningens vedtægter. Vedtægterne er her. Foreningens vedtægter kan ændres ved en generalforsamling. Ved generalforsamlingen som oftest finder sted i september/oktober er det muligt at stille forslag om vedtægtsændring. Et eventuelt forslag som skal behandles på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Det anbefales sende forslaget til bestyrelsen i god tid, hvis man vil have bestyrelsens input og rettelser i forhold historisk lignende forslag el. lign.

 

Funktioner som tilhører foreningen

Dørtelefon, postkasse, vinduer, hoveddør, forsygningsrør.

 

Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamlingen en gang om året, oftest i september/oktober. På generalforsamlingen vil bestyrelsen fortælle om hvad der er sket i løbet af året, og hvad bestyrelsen har fokuseret på. På den ordinære generalforsamling vil årsregnskab og budget blive fremlagt for andelshaverne til godkendelse. På generalforsamlingen vil bestyrelsen og andelshavere have mulighed for at stille forslag til ændringer i vedtægter, husorden mm.

 

Ombygning

Enhver forandring af boligen skal forelægges for bestyrelsen inden den udføres. 

Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter. Ved renovering af køkken kontakt da altid ejendomskontoret for at få lukket for vandet. På denne måde undgår vi vandskader i foreningen.

 

Vaskemaskine i egen lejlighed

Det er tilladt at have vaskemaskine i lejligheden, men skal være installeret af en autoriseret og stillet på en drypbakke.

 

 

 

A/B Skoleholdergården af 1997
Præstelængen 2-32
Skoleholdervej 33-37
Degnestavnen 1-37
Birkedommervej 56-64
2400 København NV
CVR: 19824748

Hupfeld & Hove Advokataktieselskab
Viemosevej 62
2610 Rødovre
Tlf.: 35 27 80 20

Email: recep@hplaw.dk
Hjemmeside: http://www.hplaw.dk


Hupfeld & Hove Advokataktieselskab bekæftiger sig primært med fast ejendom. Vi beskæftiger i alt 13 medarbejdere og virksomheden drives i en uhøjtidelig tone fra vores flotte domicil ejendom.

Følg A/B Skoleholdergården af 1997 her:

Facebook
Antal besøgende: 216781 (denne uge: 3261)